PUBG MOBILE LITE

PUBG MOBILE LITE

7.9 score

PUBG MOBILE LITE is here! Built with Unr...

Review change history

Delete Add

Nếu muốn tải thì bạn phải dư dung lượng với game 3gb thì phải dư 5gb vì nó là từ bên thứ ba còn ch play thì dư đúng dung lượng app là tải được. Nói cho mấy bạn ko biết không phải dư gb là tải được đâu vì ||Cách 1: khi cập nhật các bạn không đủ dung lượng thì xóa game rồi tải lại nếu tap tap có phiên bản mới còn chưa có thì phải dư "thêm" 5gb để update vì app chiếm 3gb nhưng file update thì sẽ là 3,5 gb trở lên=> Tổng dung lượng trong app là hơn 6,5 gb. Vậy tức là bạn phải dư tổng cộng 7,5 gb trở lên mới cập nhật được game nha. Lưu ý: Nếu cập nhật thì file sẽ ghi đè lên app nên sẽ không chừa nhiều như khi tải=>File update trong link sau "Android/data/tên_file_pubglite/UE4Games/ShadowsTrackersExtra/ShadowTrackersExtra/Saved/Paks/ " Biểu tượng File update" Xin lỗi các bạn mình chơi pubg VNG nên không biết tên file pubg lite nên để tên vậy các bạn tự tìm nha ||Cách 2: nếu trường hợp bạn không dư gb nhiều như vậy thì di chuyển file theo link trên vào Mục Download rồi xóa ứng dụng đi và vào Mục Download tải lại là tải game phiên bản mới được||Cách 3: Xóa ứng dụng khác sao cho dư gb vừa phải vì xóa app dư nhiều quá chi tải lại cho mệt là được rồi tải game mà không sợ thiếu dung lượng để tải app lại vì tải app trong ch play thì sẽ tải khi đủ dung lượng so với app còn bên thứ ba thì phải dư gb||Cách 4: Tốt nhất khi sử dụng máy khác bạn nên tải app bên thứ ba trước rồi mới tới app trên ch play thì sẽ không lo phải chừa gb ha.

Nếu muốn tải thì bạn phải dư dung lượng với game 3gb thì phải dư 5gb vì nó là từ bên thứ ba còn ch play thì dư đúng dung lượng app là tải được. Nói cho mấy bạn ko biết không phải dư gb là tải được đâu vì ||Cách 1: khi cập nhật các bạn không đủ dung lượng thì xóa game rồi tải lại nếu tap tap có phiên bản mới còn chưa có thì phải dư "thêm" 5gb để update vì app chiếm 3gb nhưng file update thì sẽ là 3,5 gb trở lên=> Tổng dung lượng trong app là hơn 6,5 gb Lưu ý: Nếu cập nhật thì file sẽ ghi đè lên app nên sẽ không chừa nhiều như khi tải=>File update trong link sau "Android/data/tên_file_pubglite/UE4Games/ShadowsTrackersExtra/ShadowTrackersExtra/Saved/Paks/ " Biểu tượng File update" Xin lỗi các bạn mình chơi pubg VNG nên không biết tên file pubg lite nên để tên vậy các bạn tự tìm nha ||Cách 2: nếu trường hợp bạn không dư gb nhiều như vậy thì di chuyển file theo link trên vào Mục Download rồi xóa ứng dụng đi và vào Mục Download tải lại là tải game phiên bản mới được||Cách 3: Xóa ứng dụng khác sao cho dư gb vừa phải vì xóa app dư nhiều quá chi tải lại cho mệt là được rồi tải game mà không sợ thiếu dung lượng để tải app lại vì tải app trong ch play thì sẽ tải khi đủ dung lượng so với app còn bên thứ ba thì phải dư gb||Cách 4: Tốt nhất khi sử dụng máy khác bạn nên tải app bên thứ ba trước rồi mới tới app trên ch play thì sẽ không lo phải chừa gb ha.