Teamfight Tactics: League of Legends Strategy Game

Teamfight Tactics: League of Legends Strategy Game

6.8 score

Assemble an army of your favorite champi...

Lâu lâu hơi lag tí. Không phải do mạng vì thoát ra lên YouTube, Facebook vẫn tít lự

Replies

|
  • No Hope

    Máy chủ nước ngoài nên mình không đòi hỏi được lúc nào cũng ngon đâu