Romancing SaGa Re;univerSe

Romancing SaGa Re;univerSe

8.7 score

Experience a classic JRPG for a modern a...

nó khiến tôi nhớ lại tầm năm 2k7 tôi còn dùng nokia chơi final fantasy 1 và 2