Critical Ops: Reloaded

Critical Ops: Reloaded

7.5 score

Welcome to the exciting new battlefield!...

mọi thứ gần như là giống hệt như bản gốc và nâng cấp thêm 1 vài thứ nhưng trừ 1 sao vì game hay bị tụt fps trong khi bản gốc chả bao giờ bị