Teamfight Tactics: League of Legends Strategy Game

【Updating】“Teamfight Tactics Mobile” Game Information, Beginner Guide, Gameplay Video and more

# 中文版攻略:https://www.tap.io/topic/2147575965
This is the guide for “Teamfight Tactics Mobile”, including "TFT Mobile" information, guide for beginner, how to play the beta and gameplay videos.

• “Teamfight Tactics” is coming to mobile on March 19
https://www.tap.io/topic/2147590302

• “Teamfight Tactics” Patch 10.5 Notes
https://www.tap.io/topic/2147586556

 “Teamfight Tactics” Patch 10.4 Notes
https://www.tap.io/topic/2147581285

• TFT Mobile begins closed beta. Things you know all here
https://www.tap.io/topic/2147575153

• TFT Mobile official launch expected coming in March
https://www.tap.io/topic/2147568688

• TFT Mobile will be released before May 2020
https://www.tap.io/topic/2147560209

• TFT Mobile will launch in early 2020. Cross-Platform with PC version
https://www.tap.io/topic/2147533088
• 【Tutorial】“Teamfight Tactics: Mobile” Steps to Play the Beta
https://www.tap.io/topic/2147575770

•  “Teamfight Tactics (TFT)” Entry Guide
https://www.tap.io/topic/2147576016

•  “Teamfight Tactics (TFT)” Items & Combination List

https://www.tap.io/topic/2147576698

•  “Teamfight Tactics (TFT)” Tier List for Patch 10.3
https://www.tap.io/topic/2147576085
• Teamfight Tactics Mobile Gameplay Video
https://www.tap.io/topic/2147575297

• Teamfight Tactics Mobile Gameplay Video #2
https://www.tap.io/topic/2147575913
___________________________________________

Pre-register “LOL” Mobile Games and get the latest game information.

【Updating】“League of Legends” Series Guide
https://www.tap.io/topic/2147531835In the meantime, “LOL” games Discord channels are now opened, welcome to join and discuss

League of Legends: Wild Rift Channel: https://discord.gg/F3derzE
Teamfight Tactics Channel: https://discord.gg/8zVsqKZ
Legends of Runeterra Channel:  https://discord.gg/btKduAm

Updated at 2020-06-10 15:45:57

Official Sticky
Earliest reply
Haizz. Vẫn chưa chơi dc. Hàng chờ quá đông

Expand Fold 4 Replies
Năm mươi mấy ngàn người rồi nào mới chơi đc ???:D

Expand Fold 5 Replies
Còn khong login nổi

Đêm tầm 2h vào là chơi đc nhé, server nước ngoài nên vẫn hơi lag, ping cao, game cũng chưa được mượt mà, setting chưa có nhiều lựa chọn

為什麼不能安裝

Expand Fold 1 Replies
  • app不能安裝可能是手機不適配哦,請用Bluestack或者其他模擬器安裝試一試,或者等待正式版上線,預計3月上線

hoping that the global release will work perfectly fine on Samsung devices

Expand Fold 4 Replies
Ko có phiên bản đài

Sv pbe không phải chờ hàng chờ. Nice :)

Ko cài đặt được???

Không cài đặt được?

Eu amo esse jogo, e tá tento poucos bugs e glichs até agora, só vi 1 que é os personagens sumirem por milésimos

im stuck here at 

Expand Fold 1 Replies
When US Server Officially comes out? To login in US Just saying the us not thoses one's?? Beuase US Account doesn't work just so I play account in my country...🙂🙃🙂🙃

Expand Fold 1 Replies
it says app not installed 

Expand Fold 1 Replies
Mine keeps telling me logging in but nothing ever happens 

Từ hqa đến h chờ đúng lần đầu tải về. Và kp chờ thêm lần nào khác 

Wsoowwwowwowowososowowoqwowpwpwoowowwowowoowpwoowowwowwowppwowpwdkskepdpwoekwowpe1owoekqowowpokskekwsssswoswoqsowwpwowwpwqwwqwpepwdoskwoeiwkwowpeodwowekeeoeowokdwowoewo

I already played tft mobile (EU) and what i think about it that it should be season one champions of tft this version already in rise of the elements

How to get a summoned egg?

I can't dowloand so unlucky this version

Sao game này lại ra trước tốc chiến được ta

Quando abrirá a região do Brasil?Ainda na Beta?

Sever EU ko bị hàng chờ nhe ae

존나 재밌게 잘하고있습니다

Ko cài đặt đc :((

How to download this game ?

 ร, อ7 77,557  ื  

Đăng nhập k đc cứ bị văng m.n ạ

K bít khi nào mới có pet để chơi taa

Ko vào game đc nó cứ lên error